ul. Adama Asnyka 2, Oborniki Śląskie

ul. Jedności Narodowej 111/5, Wrocław

tel. 571 786 832

Na czym polega i dla kogo dobra będzie terapia Gestalt?