ul. Adama Asnyka 2, Oborniki Śląskie

ul. Jedności Narodowej 111/5, Wrocław

tel. 571 786 832

Dodatkowa grupa wsparcia dla osób po rozstaniu / rozwodzie